تبلیغات

به پرداخت ملت

پرسش و پاسخ

مجموع 39 پرسش و پاسخ
 

پرسش های مطرح شده

مجموع 39 پرسش و پاسخ
مدیر سایت
|
یکشنبه 24 آبان 1394
|
پاسخ به این نظر
0
* قلم هوشمند چیست؟
مدیر اصلی
|
یکشنبه 24 آبان 1394
|
پاسخ به این نظر
0

بی شک تاکنون روند آموزشی مدرن قلم های بصیر برای افرادی که این قلم را در اختیار داشته و از آن استفاده نموده اند این ابزار را نزد آنان به مقبولیت چشمگیری رسانده است.از ویژگی های خاص این قلم ها وجود فایل های متعدد داخل آن است که با محتوای کتاب کاملا مطابقت داشته و با قرار گرفتن نوک قلم بر روی هر آیه و صفحه از کتاب به سادگی صوت مربوط به هر قاری را پخش می کند.